Smerter og skader i skulderen

Skuldersmerter og typiske årsager.

skulderskader

Hvis man har smerter i skulderen, kan det skyldes mange forskellige ting. Den smertegivende struktur kan være alt fra en skadet sene, en irriteret muskel, en inflammeret og og forstørret slimsæk, som skaber pladsproblemer under bevægelse, eller en svag ledkapsel som kan medføre problemer med stabiliteten i en yderstilling. Ligeledes kan afklemning af nerver eller blodforsyning give udstrålende smerter og/eller brændende fornemmelser ud i skulderen.

Senesmerter

Skuldersmerter forekommer ofte og skyldes enten ensidigt og gentagent arbejde eller en akutskade f.eks. i forbindelse med sport. Det vil sige, at der sker en overbelastning eller en evt. fejlblastning af skulderen, som medfører inflammation og dermed en nedsat bevægelighed.

Ca. 75 % af skuldersmerter skyldes senebetændelse. Det giver smerte under bevægelse og forværres hvis skulderen ikke holdes udenfor smertegrænse. Når senen er overbelastet, kan slimsækken ligeledes blive irriteret. Der opstår pladsmangel i leddet under bevægelse pga. fortykkelse af senen, og det kan medfører en afklemning af slimsækken.

Typiske årsager til skuldersmerter

Impingement (indeklemningssyndrom):

Impingement er en smertetilstand i skulderen som opstår pga. indeklemning og inflammation af muskelsener i skulderen. Det kan være senerne fra supraspinatus, infraspinatus eller bicepssenen – og/eller fra en slimsæk (bursaen subacromialis) der ligger i skulderen under senen.

Impingement ses oftest hos idrætsudøvere og i erhverv som indebærer gentagene ensidige belastninger med armen, især hvis belastningen foregår med armen over hovedet.

Smerten udløses ved løft af armen, da de inflammerede områder da rammer skulderbladets øverste fremspring.

Gleno-humeral luksation (skulderleddet går af led)

En skulderluksation – eller skulder dislocation – er hvor skulderleddet går af led. Det kan ske hvis man falder uheldigt på sin arm, eller hvis man bliver udsat for et hårdt riv i armen. Det kan også ske i sport, fx hvis man som håndboldspiller er i færd med at kaste bolden, men får et slag mod armen. En luksation skyldes nedsat stabilitet i skulderen, og har man haft skulderen ude af led én gang, er risikoen for nye luksationer større.

Behandling

Nedsat stabilitet i skulderen øger risikoen for, at skulderen igen kan gå af led. Derfor er en vigtig del af behandlingen at stabilitetstræne skulderleddet, sådan at musklerne hjælper leddet med at holde sig på plads. Vi har en muskelgruppe rundt om skulderen som særligt kan bidrage med stabilitet, også i bevægelse under sport. Og det er derfor især træning af denne muskelgruppe som er vigtigt hvis man har haft en luksation.

Senebetændelse (tendinitis)

Senebetændelse udgør ca 75% af alle de klienter vi ser med skuldersmerter. Selvom ordet betændelse indgår i navnet på tilstanden er der heldigvis ikke tale om en klassisk betændelse med pus o.lign, men derimod en inflammationstilstand. Inflammation er et udtryk for, at kroppens egen helingsmekanisme af den irriterede sene ikke er slået til. Kroppen forsøger stadig selv at hjælpe senen, men irritationen er for stor, og det kan blive en ond cirkel hvor inflammationen forværrer irritationen.

Senesmerter i skulderen skyldes ofte inflammation i supraspinatussenen. Har man inflammation i en sene, bliver smerten forværret når man udfører bevægelser, som belaster senen. Ved supraspinatus vil det især være at løfte armen, især ud fra kroppen. Det skyldes, at senen bliver trykket mod et knoglefremspring når man løfter armen.

Men man kan også have tendinit i andre muskelsener i skulderen end supraspinatus. Din fysioterapeut kan hjælpe dig med at klarlægge hvilken muskel der er irriteret.

Din fysioterapeut kan også hjælpe med behandling af din tendinit. Behandlingen vil både bestå af lindring med behandling med hænderne, samt træning af senenvævet for at stimulere regenerering. Det kan desuden være relevant med laserbehandling, tapening eller andre tiltag. Din fysioterapeut vil altid vurdere hvad der vil være den bedste behandling for dig.

Slimsækbetændelse (bursitis)

Skulderbursitis er en smertefuld tilstand, der skyldes inflammation i en bursa under senen i skulderen. En bursa er en lille væskefyldt sæk, der reducerer friktionen mellem skulderledets sener, og de nærliggende muskler og knoglepunkter.

Almindelige årsager til bursitis er overbelastning, gentagne bevægelser, skade eller infektion. Symptomerne skyldes også infammationen, og omfatter smerte, hævelse og undertiden begrænset bevægelse i skulderen. Med tiden vil smerterne være til stede vil næsten alle bevægelser i skulderen. På klinikken ser vi ofte bursitis sammen med tendinitis.

Skulderleddet er særligt udsat for tendinitis og bursitis, fordi der ikke er så meget plads til især supraspinatussenen. Hvis senen bliver irriteret, vil inflammationen medføre hævelse, og pga. de snævre pladsforhold i skulderen kan irritationen sprede sig til bursa og dernæst vedligeholde sig selv, eller endda forværres.

Behandling af bursiits vil i første omgang bestå af aflastning og behandling hos en fysioterapeut. Her vil man behandle med hænderne for at mindske irritationen, og ofte vil man også træne skulderen, fordi øget blodgennemstrømning har en positiv effekt på heling. Dog skal det foregå forsigtigt og under vejledning, da træning kan forværre smerterne, hvis ikke den er helt målrettet din situation. Ud over træning og massage, kan k-laser være gavnligt mod inflammationen.

Frossen skulder (Ledkapselbetændelse, capsulitis)

Capsulitis, også kendt som frossen skulder, er en smertefuld tilstand, der påvirker skulderens ledkapsel og bindevæv. Tilstanden er kendetegnet ved gradvist tab af bevægelse og stivhed i skulderen, som skyldes en skrumpning i ledkapslen. Man vil se, at bevægeligheden er begrænset i både aktiv og passiv bevægelighed – altså, både når du selv bevæger skulderen, og når andre bevæger din arm imens du slapper af. Til sidst kan bevægeligheden være så nedsat, at det er svært at tage tøj på eller vaske hår. Ud over den begrænsede bevægelighed er der store smerter, især i starten. Smerterne kan også være til stede om natten.

Årsager kan omfatte traumer eller overbelastning, men ofte ved vi ikke hvorfor tilstanden opstår. Frossen skulder er ikke farligt, men prognosen er langvarig – det kan tage fra måneder til tre år før man er symptomfri igen.

Heldigvis kan man både hjælpe helingsprocessen og mindske smerterne ved fysioterapi. Fysioterapeuten kan hjælpe dig med hvilken træning eller øvelser der er aktuelt for dig undervejs i forløbet. Desuden kan fysioterapeuten hjælpe dig med at forebygge, at der opstår ekstra smerter i form af muskelspændinger i skulder og nakke. Disse spændinger opstår nemlig hurtigt, når der er nedsat bevægelighed over længere tid, og de kan forværre

Nerveafklemning i skulderen

Nerveafklemning i skulderen er en påvirkning af en eller flere nerver i skulderområdet.

Der løber et stort bundt nerver fra nakken og ned til armen, og undervejs i forløbet er der flere steder hvor de løber tæt på muskler eller sener. Bliver disse irriterede, kan man risikere at de trykker på nerven.

Hvis nerverne i skulderområdet bliver komprimeret eller klemt, kan det medføre smerte, prikken eller følelsesløshed ud i arm, hånd eller fingre.

Symptombilledet kan også se anderledes ud, hvor man i stedet mærker nedsat kraft ved visse bevægelser, og smerter bagtil i skulderen.

Der kan være flere grunde til at man udvikler nerveafklemning. Men det kan også blot skyldes at man har tendens til spændte muskler i skulder eller arm. I særlig risiko for at udvikle nerveafkleming er dog sportsudøvere som bruger forsiden af skulderen meget, som fx. kastere, svømmere og tennisspillere.
Vi ser mange klienter med nerveafklemning i klinikken, da det er en forholdsvist almindelig tilstand. Fysioterapeutisk behandling består af manuel behandling med hænderne på den/de muskler og sener der komprimerer senen, samt instruks i træning for både de relevante muskler og for selve nervevævet. Desuden kan det være relevant at vurdere fx. arbejdsstillinger for at forebygge tilbagefald.

Bruskskade (labrumlæsion)

Kan forekomme ved gentagne overbelastninger eller fejlbelastninger. Ved en for kraftig eller længerevarende belastning kan labrum revne eller blive revet fra tilhæftningen på ledfladen. Når labrum er revet løst, kan den komme i klemme i skulderleddet. En skade i labrum ses ofte i forbindelse med bristninger i skuldermusklerne, samt ved delvis eller fuld luksation af skulderen.

Symptomerne på en laburm skde kan være smerter i skulderleddet ved bestemte bevægelser, og der kan være en fornemmelse af at noget ”smutter” eller er ”løsr” i skulderleddet.

En labrumlæsion i skulderen involverer skade på det bruskbeklædte væv, der omgiver skulderens ledskål. Dette skader ofte skulderens stabilitet og bevægelsesområde. Årsagerne inkluderer traumer som skulderskader eller gentagne bevægelser, der slider på labrum over tid. Symptomerne omfatter smerter i skulderen, især under bevægelser som løft, kast eller rotation, samt en følelse af “glatning” eller “klikken” i skulderen. Diagnose kræver normalt en kombination af fysisk undersøgelse og billedgivende undersøgelser som MRI, der kan afsløre labrumskader. Behandlingen afhænger af skadens omfang og kan variere fra fysioterapi og smertelindring til kirurgi for at reparere det beskadigede væv. Postoperativ rehabilitering er afgørende for at genoprette styrke og bevægelighed. Tidlig opdagelse og behandling kan bidrage til at minimere fremtidige komplikationer og skulderens funktionelle genoprettelse.

Fysioterapeutisk behandling af labrumlæsioner spiller en central rolle i rehabiliteringen. Gennem skræddersyede træningsprogrammer og teknikker fokuserer fysioterapeuter på at styrke skulderens muskler, genoprette bevægelsesområdet og forbedre stabiliteten. Dette omfatter ofte gradvise styrketræningsøvelser, strækøvelser og ledmobilisering for at fremme heling og mindske smerter. Fysioterapeuter guider også i korrekte bevægelsesmønstre for at undgå yderligere belastning på det beskadigede område. Ved at kombinere individuel behandling med aktiv deltagelse fra patienten søger fysioterapi at optimere skulderens funktion og genoprette daglige aktiviteter uden smerte eller begrænsninger.

Nedsat bevægelighed i skulderen

Nedsat bevægelighed i skulderen kan være ganske generende og have indvirkninger på både dagligdagens aktiviteter og livskvalitet.

Skulderens komplekse biomekanik gør den sårbar over for skader, manglende styrke og stivhed. Der er mange muskler der skal arbejde sammen for at skulderen fungerer optimalt, og en mindre forstyrrelse i samspillet kan få store konsekvenser over tid. Det betyder også, at det er vigtigt at tage nedsat bevægelighed i skulderen alvorligt, og få afdækket årsagen dertil.

Typiske årsager til nedsat bevægelighed i skulderleddet inkluderer tidligere eller nuværende skulderskader, overbelastning eller eftervirkninger af kirurgi. Vores fysioterapeuter vil kunne hjælpe dig med at klarlægge, hvorfor der er nedsat bevægelighed i din skulder, og lægge en plan for behandling af skulderen.

Behandling

Vores erfarne fysioterapeuter udfører som det første en grundig undersøgelse af din skulderskade, for at afdække både skadens karakter, årsagen hertil og andre faktorer der kan have indflydelse. Herefter udvikles sammen med dig en individuel behandlingsplan. Planen vil indeholde skadeshåndtering, genoprettelse af bevægelighed og styrke, og smertelindring.

Vores behandlingstilgang omfatter både manuelle teknikker og terapeutiske øvelser, der er tilpasset din skulders behov. Vi arbejder også på at forbedre kropsholdning og biomekanik for at forebygge tilbagefald.
Du kan læse mere om vores tilgang og de forskellige faser i vores behandling nedenfor.

3 stadier og 3 behandlinger

Fase 1 – Information og “happy movement”
Første fase i en skade er ofte kendetegnet ved tilstedeværelsen af akut inflammation. Det betyder, at der er en kemisk tilstand i vævet, som medfører ingen eller nedsat bevægelighed og stærke, konstante smerter. Smerter om natten og ved de fleste bevægelser er ikke ualmindeligt.

I første fase vil behandlingen bestå i smertestillende og støttende behandling, samt instruks i “happy movement”. Det betyder, at skulderen bliver “glad” af bevægelse, som stimulerer blodgennemstrømningen og dermed helingen. Men bevægelsen skal i denne fase også være så smertefri som muligt, og vil derfor være uden eller med let belastning.

Fase 2 – Forsigtig træning
I fase 2 er smerten efter nogen tid aftagende, men kan meget let fremprovokeres igen. Der er fortsat nedsat bevægelighed.

Her vil man så småt begynde at træne skaden hårdere. Målet er forsigtigt at begynde at genvinde styrke og bevægelighed. I denne fase er det særlig kritisk at få vejledning af en professionel, da det kan være svært selv at vurdere hvor niveauet skal lægges i øvelserne. Går man for hurtigt frem, risikerer man blot en forværring igen. Er øvelserne modsat ikke belastende nok, vil man ikke opleve fremgang.

Fase 3 – Hiv og slid
I fase 3 er smerterne helt eller næsten væk. Bevægeligheden er øget i forhold til ovenstående faser, men fortsat nedsat. Samtidig er styrken stadig stærkt nedsat.

I denne fase vil der være stort fokus på at genvinde den tabte styrke, men også på gradvist at få bevægeligheden tilbage.

Målet med behandlingen

Vores mål er ikke kun at lindre ubehaget du oplever, men også at give redskaber til optimal skulderfunktion og forebyggelse af fremtidige problemer.

Hvis du oplever smerter, skade eller nedsat bevægelighed i skulderen, er vores dedikerede team klar til at hjælpe dig med skræddersyede terapiløsninger, der passer til dine behov og mål. Sammen arbejder vi hen imod at genoprette din skuldermobilitet og forbedre din livskvalitet. Book en tid her til en vurdering.

Fremragende
På basis af 65 anmeldelser
Yvonne Mørck
6. November, 2023
Jeg har haft ortopædiske indlæg det meste af livet, som har fungeret mere eller mindre godt. Ingen behandlere har dog noteret, at jeg har deforme tæer, således at min trædeflade er mindre end normalt. Det fik jeg konstateret hos en kompetent fysioterapeut hos Kompletfysio, som også fik tilpasset et særligt indlæg, Formthotics, til mine fødder. Det har gjort, at jeg nu kan gå længere end før uden smerter, og at jeg bedre kan holde balancen. Råd og vejledning af dygtige fagfolk er afgørende for den individuelle tilpasning af Formthotics indlæg. Yvonne Mørck (67 år)
Susanne Rosenild
14. Oktober, 2023
Emma Bjørn har hjulpet mig super professionelt gennem et udfordrende forløb med smerter. Hun ser på hele kroppen og den aktuelle situation jeg er i. Hun har en meget skarp og faglig vurdering og konkret behandling af det som skal til Hun kan se og mærke sig frem til hvor problemerne er. Gennem dialog om hverdagsforhold har jeg fået konkrete og realistiske råd og øvelser til at tage fat på. Og det hjælper! Uforbeholden anbefaling herfra!
iara hansen
5. Oktober, 2023
As the name says it is a complete physiotherapist and sports treatment towards rehabilitation. I was treated by the Physiotherapist Adam, very professional, careful, and mindful of providing information, and exercises for my specific needs. Back and full body treatment for complexes pain it is effective on his treatment. I can say that every day I felt better after each treatment. I highly recommend the place, the Physiotherapist works towards your full recovery and pain relief with confidence. After going to many places I can safely say this one is effective. About the place, Personnel are very polite and the premises are charming, extremely clean and cozy.
Stine
3. Oktober, 2023
Jeg har gået til Annes gravid- og efterfødselshold med begge mine børn og kan varmt anbefale det. Det har været med til både at minimere gener og styrke kroppen samtidig med at holdene er hyggelige at gå på.
Raffaella Di Molfetta
30. August, 2023
Very positive experience kompletFysio physiotherapy center is well organised, with equipment and machinery capable of responding to the various needs of patients. The availability and empathy of ADAMA and staff made my therapeutic journey light and almost fun, despite some inevitable pain. On the other hand, that was exactly what had brought me there!! 🙂 I really recommend Adam 🙂 !! Thanks again
Sarah Borrell
18. August, 2023
Dejlig behandling og kæmpe fremskridt med min skulder. Jeg fik nogle gode øvelser som jeg kan bruge på længere sigt.
Mette Matthiesen
10. August, 2023
Jeg har gået på Lineas ankelhold og kan kun anbefale det. Linea leverer med sin positive og energiske tilgang virkelig god træning 😊
Nanna Nielsen
9. August, 2023
Meget imødekommende og professionelt personale på stedet, som er meget kompentente. Jeg har haft en rigtig god oplevelse med KompletFysio v. Lasse, hvor jeg følte mig set, og der blev taget godt hånd om mit problem.
Lotte Spanggaard
7. August, 2023
KompletFysio er den bedste fysioterapeut/fysioterapi, som jeg nogensinde har oplevet. Jeg bliver altid behandlet af Lasse (igennem 5 år), som er en af ejerne. Men har også modtaget behandling af andre. Alle er super professionelle, vidende inden for både deres specialer, men også generel fysioterapi. Der er også adgang til at få lindrende massage og akupunktør behandlinger. Jeg er kæmpe fan. Alle - men især Lasse - har hjulpet mig helt utroligt. Kan give klinikken mine allerbedste anbefalinger.
Josefine Minor Christensen
4. August, 2023
Jeg har gået hos Lasse fra KompletFysio i snart 6 år on/off, og jeg er aldrig gået derfra uden en mærkbar forbedret forskel. Lasse har særlig hjulpet med mine ryg/lænde problemer, og hans kompetente og lyttende væsen er en fornøjelse.

Hos KompletFysio er du altid i sikre hænder

KompletFysio er din engagerede fysioterapiklinik i såvel skadeshåndtering, vejledning, forebyggelse og behandling. Vi er et team der besidder forskellige kompetencer, indenfor flere områder af vores fag.